Educación primaria

  El Parlament, en col·laboració amb la conselleria d’Educació, Cultura i Universitats ha organitzat durant el curs 2013 - 14 el X Concurs de dibuix Un Parlament per a tots i totes i el VII concurs d’expressió escrita Valors i Parlament dirigit als alumnes de 6è de primària...

  El passat dia 11 d’abril els alumnes de 1r i 2n d’ESO varen participar a un taller de reciclatge on es varen sensibilitzar sobre la correcta separació a l’origen de residus habituals en l’àmbit escolar i domèstic amb els que estan menys familiaritzats (llums, piles,...